Hallå världen!

Hello World! ropar WordPress.com till mig, nykomlingen
Hello World…? undrar jag, lite tvekande

Det enda jag vill är att sätta mig vid arbetsbordet igen
ta plats, låta sågen sjunga
handen och blicken arbeta ihop
känna metallukten
få läderhud på fingerspetsarna

Går det att både sitta där med filen
och hålla en blogg igång?

Bidde det en dragkamp om tiden
eller bidde det… ingenting?

Det är frågan.

If you have any thoughts, please share them!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s